Những con số của Đò:

37 lượt sẻ chia

14058 người cần trợ giúp

Gọi đò!

Chúng tôi là một chuyến đò, kết nối những nhà hảo tâm và người cần giúp đỡ. Toàn bộ thông tin sẽ được công khai trên hệ thống!
Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ 0937.002.776

Bạn cần giúp đỡ?

Đò đã tiếp nhận 14058 người cần trợ giúp. Nếu bạn đang gặp khó khăn hoặc bạn biết những người đang cần giúp đỡ, đừng ngần ngại bấm vào nút đề cử bên dưới bạn nhé.

Avatar

Bạn muốn sẻ chia?

Nếu bạn có nhu cầu chia sẻ với những người đang gặp khó khăn, hoặc đơn giản bạn biết một đơn vị nào có nhu cầu chia sẻ. Hãy đề cử cho Gọi đò nhé!

Nhờ Đò mua vật phẩm

Bạn có thể ủy quyền cho Gọi Đò mua vật phẩm cần thiết để trao cho người cần hỗ trợ tại đây.


Bảng tin VUI


Nhu cầu cần được hỗ trợ:

Nhu cầu Tên hàng hóa Số lượng Đơn vị
Thực phẩm Gạo 15970
Thực phẩm Rau củ quả 21201
Thực phẩm Thịt heo 2911
Thực phẩm Trứng 31183 quả
Thực phẩm Thịt gà 1333
Thực phẩm Thịt bò 29
Thực phẩm Sữa 2746 hộp
Thực phẩm 2540
Thực phẩm Nước mắm 2231 Chai
Thực phẩm Nước tương 2330 Chai
Thực phẩm Muối 881
Thực phẩm Đường 1006
Nhu yếu phẩm Tã (người lớn/ trẻ em) 635 miếng
Nhu yếu phẩm Xà bông 243 đơn vị
Nhu yếu phẩm Băng vệ sinh 221 Gói
Nhu yếu phẩm Dầu gội/ sữa tắm 192 Chai
Nhu yếu phẩm Bột giặt 267 Gói
Tiền Tiền 63652995 VND
Thực phẩm Phần ăn 260 Phần
Khác Khác 8000 đơn vị
Thiết bị y tế Khẩu Trang 128 hộp
Thiết bị y tế Đồ bảo hộ 98 hộp

Tổng hợp hàng hóa muốn sẻ chia

Nhu cầu Tên hàng hóa Số lượng Đơn vị
Thực phẩm Gạo 2010
Thực phẩm Rau củ quả 450
Thực phẩm Thịt gà 212
Thực phẩm Thịt bò 20
Thực phẩm Đường 29
Nhu yếu phẩm Xà bông 107 đơn vị
Tiền Tiền 21598991 VND
Thực phẩm 56
Khác Khác 0 đơn vị
Thực phẩm Sữa 1040 hộp
Thực phẩm Nước mắm 46 Chai
Thực phẩm Nước tương 239 Chai
Thực phẩm Muối 28
Nhu yếu phẩm Tã (người lớn/ trẻ em) 120 miếng
Nhu yếu phẩm Dầu gội/ sữa tắm 114 Chai
Nhu yếu phẩm Bột giặt 38 Gói
Nhu yếu phẩm Băng vệ sinh 9 Gói
Thực phẩm Trứng 100 quả
Thiết bị y tế Khẩu Trang 1500 hộp